Městys Krucemburk
-

RAIMAN Ladislav MUDr.

V letech 1891 - 1928 působil jako lékař v Krucemburku. Byl výborný doktor, pokrokový, svobodomyslný občan a smělý vlastenec, zvláště za I. světové války. V roce 1918 vyhlašoval v Krucemburku na mohutné manifestaci vznik Československé republiky. Byl předsedou vzdělávacího spolku „Beseda“. Živě se účastnil veřejného a kulturního dění v obci. Byl v pořadí třetím lékařem v Krucemburku. Jeho předchůdci od roku 1849 byli MUDr. Hercz a MUDr. Dub.

Fond Vysočiny