Městys Krucemburk
-

PEŠINA Václav Michal z Čechorodu

Katolický farář krucemburský, významný církevní hodnostář, kanovník, správce Dómu svatovítského na Hradě pražském a iniciátor jeho dostavění. V Krucemburku působil v letech 1814 - 1819. V roce 1857 byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem rytíř z Čechorodu. Působil i v Polné, kde byl přítelem otce spisovatelky E. Pittnerové Antonína Pittnera. V době svého pobytu v Krucemburku projevoval zájem o školu, pro kterou založil „Knihu cti a hanby“. Byl stálým příznivcem katolického kostela i obce.

Fond Vysočiny