Městys Krucemburk
-

PÁTEK Jakub

Pokrokový učitel krucemburské farní školy v letech 1826 - 1868 byl narozen v Chlumu. Tam působil jako učitel. Mezi roky 1826 - 1849 byl posledním učitelem ve staré škole pod katolickým kostelem která vznikla v době pobělohorské. Později (od roku 1855) vyučoval ve škole nové, do té doby v nájemní místnosti. V 50. letech 19. stol. podal petici českému sněmu a v ní navrhoval, aby národní školy nepodléhaly dozoru církevnímu, ale byly dány pod dohled úřadům zemským. Tento návrh, který předstihl dobu, mu způsobil mnoho nepřátelství.

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.