Městys Krucemburk
-

PÁTEK Jakub

Pokrokový učitel krucemburské farní školy v letech 1826 - 1868 byl narozen v Chlumu. Tam působil jako učitel. Mezi roky 1826 - 1849 byl posledním učitelem ve staré škole pod katolickým kostelem která vznikla v době pobělohorské. Později (od roku 1855) vyučoval ve škole nové, do té doby v nájemní místnosti. V 50. letech 19. stol. podal petici českému sněmu a v ní navrhoval, aby národní školy nepodléhaly dozoru církevnímu, ale byly dány pod dohled úřadům zemským. Tento návrh, který předstihl dobu, mu způsobil mnoho nepřátelství.

Fond Vysočiny