Městys Krucemburk
-

MÍSAŘ Zdeněk Prof. RNDr. (1926)

Je krucemburský rodák. Jeho rodiče brzy přesídlili do Ždírce n. Doubr. Po studiu na chotěbořském reálném gymnáziu absolvoval studium geologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se později stal profesorem. Jeho specializací je regionální geologie. Je autorem řady monografií a článků v odborných časopisech a mezinárodních sbornících. Některé z nich jsou věnovány geologickým poměrům v našem regionu, například monografie o Ranském masivu a jeho mineralizaci (Praha 1974). Zúčastňoval se mnoha zahraničních vědeckých expedic.

Fond Vysočiny