Městys Krucemburk
-

MAŠKOVÁ Marie (1886 - 1986)

Rozená Janáčková, dcera býv.krucemburského starosty Františka Janáčka a sestra ing, Jaroslava Janáčka (viz výše). Začátkem 20.stol. studovala ve Švýcarsku a působila jako guvernantka v Anglii. Po l.světové válce se stala majordomkou u min.zahr.věcí ČSR dr.Edvarda Beneše, později s Benešovými přešla na Hrad jako správkyně domácnosti prezidenta republiky. V padesáti letech se provdala za Ladislava Maška. Po okupaci bydlela v Krucemburku v bývalém lihovaru. V době mobilizace (1938) byla v lihovaru ukryta část tajného státního archivu; před demisí prezidenta Beneše byla zase odvezena. V březnu 1939 byl lihovar proto důkladně prohledán gestapem, ovšem bezvýsledně. Od r.1945 působila paní Mašková znovu ve své funkci na Hradě, po abdikaci dr.Beneše v r.1948 odešla do důchodu. Pravidelně navstěvovala paní Hanu Benešovou až do její smrti. V Krucemburku do pozdního stáří soukromě vyučovala anglickému a německému jazyku. V šedesátých letech hrála drobnou úlohu ve filmu Karla Kachyni Noc nevěsty natáčeném v Havlíčkově Borové. Ještě ve velmi pokročilém věku byla činná v místním ochotnickém divadelním souboru. Nezapomenutelná byla její role ve hře A.Casony Stromy umírají vstoje Pí M. Mašková zemřela ve věku 100 let.

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.