Městys Krucemburk
-

MAŠKOVÁ Marie (1886 - 1986)

Rozená Janáčková, dcera býv.krucemburského starosty Františka Janáčka a sestra ing, Jaroslava Janáčka (viz výše). Začátkem 20.stol. studovala ve Švýcarsku a působila jako guvernantka v Anglii. Po l.světové válce se stala majordomkou u min.zahr.věcí ČSR dr.Edvarda Beneše, později s Benešovými přešla na Hrad jako správkyně domácnosti prezidenta republiky. V padesáti letech se provdala za Ladislava Maška. Po okupaci bydlela v Krucemburku v bývalém lihovaru. V době mobilizace (1938) byla v lihovaru ukryta část tajného státního archivu; před demisí prezidenta Beneše byla zase odvezena. V březnu 1939 byl lihovar proto důkladně prohledán gestapem, ovšem bezvýsledně. Od r.1945 působila paní Mašková znovu ve své funkci na Hradě, po abdikaci dr.Beneše v r.1948 odešla do důchodu. Pravidelně navstěvovala paní Hanu Benešovou až do její smrti. V Krucemburku do pozdního stáří soukromě vyučovala anglickému a německému jazyku. V šedesátých letech hrála drobnou úlohu ve filmu Karla Kachyni Noc nevěsty natáčeném v Havlíčkově Borové. Ještě ve velmi pokročilém věku byla činná v místním ochotnickém divadelním souboru. Nezapomenutelná byla její role ve hře A.Casony Stromy umírají vstoje Pí M. Mašková zemřela ve věku 100 let.

Fond Vysočiny