Městys Krucemburk
-

LEŽÁK Matěj (1717 – 1806)

Primas krucemburský za panování Marie Terezie a jejích dvou synů Josefa II. a Leopolda II. Primasem byl v letech 1756 - 1806. Byl to pokrokový a smělý muž. Marně hájil právo obce na les „Rychtářství“, neprávem odňaté knížetem Dietrichsteinem. V roce 1777 obec pod jeho vedením a svým nákladem postavila školu, na které byly všechny práce provedeny svépomocí. Obec zaplatila materiál a sama byla patronkou školy. V roce 1770 byl v obci proveden první soupis lidu za účasti krajského komisaře, rychtáře a Matěje Ležáka. Současně bylo provedeno i první číslování domů. Významnou práci vykonal Ležák v roce 1775, kdy podle císařského nařízení měli obyvatelé změřit své pozemky a odhadnout jejich výnos. V Krucemburku měřili dva truhláři a čísloval je písař polesného z Ranska. Ležák vypočítal plochu každého pozemku. Založil pamětní  knihu obce. Ta se však nedochovala. Po vydání tolerančního patentu se M. Ležák přihlásil v čele tajných evangelíků k víře. Je pohřben na bývalém evangelickém hřbitově. Ten však je od roku 1863 opuštěn a značně zpustlý. Jeho hrob upadl v zapomenutí.

Fond Vysočiny