Městys Krucemburk
-

LANGR František MUDr. (1888 – 1965)

Spisovatel a dramatik. Rod Langerů pochází z našeho kraje, ze Starého Ranska. Tam přišel jejich nejstarší známý předek z Holandska jako hofjud kardinála Dietrichsteina. V Ransku žil Langerův rod více než 250 let. Poslední z rodu, spisovatelův dědeček, je pohřben na chotěbořském židovském hřbitově. František Langer se o Krucemburku zmiňuje ve své hře „Obrácení Ferdiše Pištory“ a na Staré Ransko vzpomíná ve své knize  „Byli a bylo“. Literárně činný byl také jeho bratr Jiří (1894 - 1943). Je autorem pověstí o zázračných rabínech a jejich věřících.

Fond Vysočiny