Městys Krucemburk
-

KOLÁŘ Jan doc.Ing. CSc.(1944)

 

Vystudoval FTJF ČVUT Praha. Věnoval se dálkovému průzkumu Země s využitím satelitů. Je autorem monografie o dálkovém průzkumu Země, řady vysokoškolských skript a učebních textů a desítek vědeckých článků a výzkumných zpráv publikovaných v odborných časopisech, přednášel na domácích i mezinárodních konferencích. Je členem Mezinárodní astronautické akademie, Výboru pro pozorování Země a Mezinárodní kosmické federace (IAF).

Jan Kolář prožíval prázdniny v dětství a mládí společně s bratrem Zdeňkem v Krucemburku, kde měli jeho prarodiče pronajatý letní byt. V současné době jezdí na chatu ve Starém Ransku. Je příbuzný rodiny Drbálkových.

 

 

 

 

 

 

Fond Vysočiny