Městys Krucemburk
-

KOHOUT Alois Bohumil (1897 – 1977)

Spisovatel a redaktor. Narodil se v Krucemburku. Byl nadaným žákem, ale pro chudobu nemohl studovat. V posledním roce své školní docházky dojížděl alespoň do měšťanské školy do Chotěboře. Učil se obchodním příručím ve Znojmě. Po vyučení tam absolvoval dvouletou obchodní školu. V I. světové válce byl těžce zraněn. Po válce pracoval jako soudní a advokátní úředník. Stal se redaktorem, později vedoucím redaktorem v Jandově a Mazačově nakladatelství v Praze. Od roku 1948 pracoval v Družstevní práci. Jeho pokus založit v roce 1938 vlastní nakladatelství Žlutý stůl, byl neúspěšný (vyšla jen jedna kniha). Jeho literární činnost začala roku 1932. Napsal celkem pět knih. Pro dospělé prózu, kde se zabýval erotickými problémy moderního života. Dále psal knihy pro mládež. Své dětství prožité v Krucemburku ztvárnil Kohout v knihách „Až na konec světa“ a „Dědečkův rok“. Děj měl být sestaven ze čtyř částí: jaro, léto, podzim, zima. Knižně vyšla jen poslední část Dědečkův rok - zima. Napsal ještě knihu „Dědeček z Vysočiny“. Také ta zůstala jen v rukopise. V roce 1938 redigoval A. B. Kohout pamětní vydání Palackého „Dějin národu českého“. Celý život vzpomínal na „rodné hnízdo“ na Vysočině, jak ve svých knihách nazýval Krucemburk. Jeho pozůstalost byla uložena ve Státním literárním archivu v Nových Hradech.

Fond Vysočiny