Městys Krucemburk
-

JANDA Václav (1938-2019)

Václav Janda  1938 – 2019

Narodil se v Krucemburku. Po studiu na Vyšší pedagogické škole v Brně se stal učitelem. Učil na několika školách, například ve Slavíkově a Ždírci nad Doubravou. V roce 1976 nastoupil do školy v Krucemburku, kde byl nejprve zástupcem ředitele školy a od roku 1990 až do odchodu do důchodu ředitelem školy.

Velmi se zajímal o historii Krucemburku, v letech 1976 až 2009 psal obecní kroniku. Velký zájem měl o fotografování a meteorologii, dlouhodobě sledoval a zaznamenával počasí v Krucemburku. Pořádal mnoho přednášek a besed ve škole a pro zdejší občany.       Byl zakládajícím členem Spolku přátel Krucemburku.

 

 

Fond Vysočiny