Městys Krucemburk
-

JANÁČEK Vít (1930)

Novinář a publicista, pracoval v ČTK a v redakci časopisu 100+1 zahraniční zajímavosti. Syn bývalého ředitele krucemburské školy Josefa Víta Janáčka. Ze zápisů svého prastrýce Ing. Jaroslava Janáčka se podílel na sepsání publikace T. G. Masaryk na Vysočině – Masarykovi v Krucemburku. Zajímavé jsou jeho vzpomínky na Krucemburk v dobách jeho dětství a mládí, které však nevyšly knižně.

Fond Vysočiny