Městys Krucemburk
-

JANÁČEK Josef Vít (1905 - 1999)

Učitel a později ředitel krucemburské školy. Měl velkou zásluhu na výstavbě nové školy, když původní byla v květnu 1945 při náletu zcela zničena. Byl výborným hudebníkem a zpěvákem národních písní a operních árií. Zabýval se historií obce. Napsal obsáhlý spis o dějinách Krucemburku, který měl být vydán v roce1966. K jeho vydání však nedošlo, zůstal jen v rukopise.

Fond Vysočiny