Městys Krucemburk
-

JANÁČEK Jaroslav Ing. (1878 – 1964)

Význačný kulturní činitel v Krucemburku, inženýr v ranecké strojírně, syn Františka Janáčka. V mládí byl nadšeným obdivovatelem spisovatele L.N.Tolstého, se kterým, jakož i s osobami z jeho okolí byl v písemném styku. Přátelil se také s některými osobnostmi z okruhu přátel T.G.Masaryka. Tomu vděčíme za pozvání rodiny T.G.Masaryka do Krucemburku. Během prázdninového pobytu Masaryka v Krucemburku v roce1906 jej doprovázel. Úcta J. Janáčka k Masarykovi přerostla ve vzájemné přátelství obou mužů. Z rukopisů vzpomínek J. Janáčka vybral a sestavil v roce 1996 jeho synovec Vít Janáček publikaci pod názvem „T.G.M. na Vysočině (Masarykovi a Krucemburk)“. Publikaci vydaly Spolek přátel Krucemburku, Ústav T.G.M. v Praze a Společnost Jana Zrzavého. Po celý život byl J. Janáček obětavým kulturním pracovníkem. Pořádal různé přednášky v Krucemburku a okolí. Jeho písemná pozůstalost je uložena v Památníku národního písemnictví v Praze.

Fond Vysočiny