Městys Krucemburk
-

JANÁČEK František (1848 – 1928)

Byl nadšeným osvětovým pracovníkem a pokrokovým veřejným činitelem. Působil jako předseda místní školní rady, byl starostou obce a starostou Spořitelního a záložního spolku v Krucemburku. Od mládí ovlivňoval život v obci a dával mu pokrokový ráz. Byl zakladatelem ochotnického divadla. Za jeho působení byla postavena nová evangelická a veřejná škola, byl založen hasičský sbor a Spořitelní a záložní spolek. Dal podnět k založení zdejšího parku, byly vybudovány silnice do Hluboké a do Hlinska přes Košinov. Za jeho vedení překonala obec následky katastrofálního požáru v roce 1893. F. Janáček věnoval velké úsilí postavení obecního vodovodu. V Krucemburku byl vybudován první vodovod na tehdejším chotěbořském okrese. Za odborné spolupráce J. T. Doležala zvelebil obecní lesy.

Fond Vysočiny