Městys Krucemburk
-

HOLÍK Josef (1892 - 1945)

Vrchní četnický strážmistr v Krucemburku.

Do roku 1938 sloužil u Finanční stráže v Děčíně. Po záboru pohraničí musel s rodinou Děčín opustit. Byl přeřazen k četnictvu, nejprve do Chlumu u Hlinska a v roce 1939 na četnickou stanici do Krucemburku jako její velitel. Po obsazení naší republiky německými okupanty a vyhlášení Protektorátu se zapojil do protiněmeckého odporu. V roce 1939 se stal velitelem čety chotěbořské roty Obrany národa. Po zatýkání jejich členů v Chotěboři a ochromení její činnosti pokračoval v rozmnožování protiněmeckých tiskovin.

Na podzim roku 1944 se stal významným spolupracovníkem partyzánské skupiny Mistr Jan Hus. Při protipartyzánské akci Gestapa v lednu 1945 byl zatčen, krutě vyslýchán a mučen, když nic neprozradil byl převezen do Prahy na Pankrác, kde měly pokračovat jeho výslechy. Aby při mučení neprozradil své spolupracovníky raději zvolil dobrovolnou smrt. Zatčena byla také jeho manželka Božena a syn Radomír. Božena Holíková byla umučena v Terezíně-Malé pevnosti v únoru 1945 společně s paní Šešulkovou a Zrzavou.

Fond Vysočiny