Městys Krucemburk
-

DOLEŽAL Jan Theodor (1847 – 1901)

Vynikající průkopník české lesnické a myslivecké literatury. Vydával a redigoval lesnický časopis „Háj“. Byl zakladatelem českého lesnického písemnictví. Do Krucemburku přišel v roce 1877. Bydlel v bývalém lihovaru, kde měl internátní lesnickou školu. V roce 1883 se z Krucemburku odstěhoval do Poličky a posléze do Žďáru na Moravě, kde roku 1901 zemřel. V roce 1935 mu ve Žďáře nad Sázavou lesníci postavili pomník. V Krucemburku se Jan Doležal zasloužil o zvelebení obecních lesů. Pečoval o ně bez nároku na odměnu. Založil zde les „Hať“ na místě, kde byly dosud jen divoké porosty. Podílel se na založení místního parku. Po Janu Doležalovi byla v Krucemburku pojmenována ulice.

Fond Vysočiny