Městys Krucemburk
-

DIENELT Jan

Krucemburský kupec. Jeho jméno se objevuje v literatuřeo Národních gardách v roce 1848: „Na Chotěbořsku došlo k takovému vystoupení v Krucemburku, kam se z Prahy vrátil důstojník Národní gardy Jan Dienelt, dal vyhlásit poplach Národní gardě a žádal, aby se vyrazilo na pomoc Praze proti generálu Windischgrätzovi. Proti těm, kteří protestovali, Dienelt s rozvášněním ostře zakročil. Do okolních vesnic poslal vzkaz, aby se lid ozbrojil a přišel třeba jen s kosami a vidlemi do Krucemburku, odkud se potáhne do Prahy.“ Jeho syn, Jan Nepomuk Dienelt, byl v letech 1868 - 1878 purkmistrem krucemburským a zasloužil se o založení poštovního úřadu v Krucemburku.

Fond Vysočiny