Městys Krucemburk
-

BUDÍNSKÝ Vladimír (1900 - 1986)

Je rodákem ze Sedletína. Studoval na reálce v Pardubicích. Studie přerušila I. světová válka. Na italské frontě přeběhl do zajetí a vstoupil do československých legií. Po válce absolvoval učitelský ústav v Praze. Od roku 1924 až do odchodu do důchodu v roce 1961 působil jako učitel, od roku 1953 jako zástupce ředitele ve škole v Krucemburku. Školní mládeži se věnoval i mimo školu v zájmových činnostech v lyžařských, turistických a divadelních kroužcích. Od roku 1929 aktivně pracoval v místním Sokole jako vzdělavatel a podílel se významně na činnosti místního ochotnického divadelního souboru. Zasloužil se o vytváření kulturního ovzduší v obci a byl oblíben pro své pedagogické a lidské kvality.

Fond Vysočiny