Městys Krucemburk
-

BŘÍZA Karel P. (1926 - 2001)

Katolický kněz, varhanář, hudební skladatel, učitel hudby a dirigent, narozen v Krucemburku. V devíti letech přišel na Svatou Horu u Příbrami do ministrantské školy. Studoval řádové gymnázium a po maturitě vstoupil do řádového semináře v Obořišti. Po zrušení klášterů v roce 1950 nastoupil vojenskou službu u PTP. V roce 1951 byl tajně vysvěcen na kněze. Od mládí se věnoval hudbě. Plně se jí začal zabývat po návratu z vojny. Působil jako varhaník v Oslavanech, Hlinsku a v Krucemburku. V Hlinsku a v Krucemburku vyučoval na LŠU. Karel Bříza komponoval především chrámovou hudbu. Nejznámější skladbou je mešní oratorium. Jeho další zálibou bylo stavění varhan. Postavil jich celkem jedenáct. Největší jsou v hlineckém kostele. Učil též hru na varhany. V Krucemburku a okolí vyučil mnoho varhaníků. Od roku 1991 žil opět na Sv. Hoře, kde řídil svatohorský chrámový sbor a věnoval se církevní hudbě.

Fond Vysočiny