Městys Krucemburk
-

BRETT Vladimír PhDr. (1921 - 1997)

Literární historik a kritik, překladatel, romanista a editor. Narozen v Krucemburku. ( matka rozená Zvolánková z Pivnice). Vyrůstal na Bydžovsku, maturoval na gymnáziu v Bydžově. Za války totálně nasazen v Německu, po válce vystudoval Filosof. fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde poté působil jako asistent. Od roku 1952 pracoval v Čs. akademii věd, později vedoucí oddělení západoevropských literatur v Ústavu cizích jazyků a literatury. Řídil Ústav pro českou a světovou literaturu, pracoval v Orientálním ústavu. Byl členem redakčních rad časopisů Světová literatura , Kmen a dalších. Překládal především francouzskou literaturu.

Fond Vysočiny