Městys Krucemburk
-

BINKO Josef (1879 – 1960)

Byl nadšeným fotografem amatérem. Dosáhl takové dokonalosti, že je dnes pokládán za předního představitele české fotografie secesního období. Do publikací mezinárodního významu pronikl J. Binko snímky, které byly vystavovány v Německu, Rakousku i doma na mnoha výstavách. Snímky z jeho pozůstalosti, pro- vedené pigmentovým tiskem a bromoolejotiskem, jsou skvělými dokumenty jeho tvůrčí práce. Fotografickou pozůstalost J. Binko odkázal i s temnou komorou, která je ojedinělým příkladem kompletního vybavení fotografa z počátku dvacátého století, Národnímu technickému muzeu v Praze.

Fond Vysočiny