Městys Krucemburk
-

BINKO Ivan Ing. (1911 – 1971)

Narozen v Krucemburku, studoval reálné gymnázium v Německém Brodě. Pro členství v zakázané levicové studentské organizaci a pro účast na jejích akcích byl vyloučen ze všech škol v ČSR. Vyučil se koželuhem, externě vykonal maturitní zkoušky a později studoval na brněnské technice. Pracoval vědecky v oboru koželužské chemie. Napsal řadu odborných statí. Společně s profesorem Dr. Kubelkou napsal významný spis „Třísliva rostlinná a jejich náhražky“.

Fond Vysočiny