Městys Krucemburk
-

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 v našem městysi

11.1.2017

V Krucemburku, Starém Ransku a Hluboké

bylo v Tříkrálové sbírce konané dne 7. 1. 2017

vybráno krásných

41.615,- Kč.

Všem kdo přispěli, patří velké poděkování.


Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v našem regionu, 15 % využívá na své projekty naše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 a další informace se dozvíte ZDE.

Fond Vysočiny