Městys Krucemburk
-

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

23.10.2020

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

 

Prosíme všechny majitele psů, aby podle platné Obecně závazné vyhlášky č.3/2019 o místním poplatku ze psů dodrželi poplatkovou povinnost přihlásit psa na Úřadu městyse, a to nejpozději v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců. Zároveň podle platné legislativy nahlásili číslo čipu.

Vzhledem k tomu, že se ze strany občanů množí stížnosti na zvýšený nárůst neuklizených exkrementů, upozorňujeme občany na platnost obecně závazné vyhlášky, kdy volný pohyb psů na veřejném prostranství je zakázán.

Každý majitel psa je povinen po svém psu si exkrementy uklidit. Městys Krucemburk nechal na území obce nainstalovat stojany se sáčky na psí exkrementy, aby majitel psa měl možnost sáčky využít. Prosíme tímto majitele psů, aby po svých mazlíčcích exkrementy uklízeli a nedocházelo k dalším stížnostem z řad občanů.

 

Fond Vysočiny