Městys Krucemburk
-

Tisková zpráva - oznámení o zrušení úředních hodin a přesunu pracoviště OSZBM do nového sídla - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

17.1.2019

Tisková zpráva – 16. leden 2019
 

Oznámení o zrušení úředních hodin

Dvě pracoviště se přestěhují do nového sídla na ulici Wolkerova 4448/37 v Jihlavě
 

KRAJ VYSOČINA - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina oznamuje zrušení úředních hodin na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – pracoviště Jihlava a na odboru cizinecké policie – oddělení pobytových agend - ve dnech 28. ledna a 30. ledna 2019 z důvodu stěhování těchto pracovišť do nového sídla na adresu Wolkerova 4448/37, Jihlava.

 

V týdnu od 28. ledna - 1. února 2019 bude omezen provoz na pracovišti odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - pracoviště Jihlava, a to především při vydávání veškerých průkazů (zbrojní průkaz, průkaz zbraně, evropský zbrojní pas) a při dalších úkonech ve správním řízení. V uvedeném týdnu budou na pracovišti přijímána pouze nezbytná podání žádostí a oznámení. Stejně tak bude omezený provoz na odboru cizinecké policie – oddělení pobytových agend.

 

Plný provoz pracoviště odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – pracoviště Jihlava  a na odboru cizinecké policie – oddělení pobytových agend bude zahájen v novém sídle pracoviště na adrese Wolkerova 4448/37, Jihlava dne 4. února 2019 v úředních hodinách od 8.00 hodin do 17.00 hodin.

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence

mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení -  tisková mluvčí

tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094

e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Fond Vysočiny