Městys Krucemburk
-

Seznámení občanů s automatizovaným externím defibrilátorem 25.9.2018 v 15.00 na ÚM Krucemburk

25.9.2018

Seznámení občanů s automatizovaným externím defibrilátorem 25.9.2018 v 15.00 na ÚM Krucemburk

Fond Vysočiny