Městys Krucemburk
-

Sběrný dvůr Krucemburk

20.10.2015

Ve Sběrném dvoře Krucemburk můžete zdarma uložit:

  • ořezané větve ze stromů a keřů
  • použitý jedlý olej
  • 3 tuny čisté stavební suti na místního obyvatele/rok

Více informací o uložení odpadu u obsluhy Sběrného dvora Krucemburk.

Fond Vysočiny