Městys Krucemburk
-

Římskokatolická farnost Krucemburk - změna bohoslužby

16.4.2017

Římskokatolická farnost Krucemburk upozorňuje, že v neděli 16. dubna 2017 na slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude ve farním kostele sv. Mikuláše v Krucemburku bohoslužba v 8.00 hodin ráno.

Omylem je ve zpravodaji Domov uvedena hodina 9.30 hodin. V tomto čase bude bohoslužba v Horním Studenci.

Pavel Seidl, farář z Krucemburku, se všem čtenářům omlouvá za vzniklou chybu.

Fond Vysočiny