Městys Krucemburk
-

Prodej ryb na sádkách na Starém Ransku

1.11.2019

LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ

 Ronovská 338, Přibyslav

 

oznamuje, že zahajuje

 

 

PRODEJ RYB

na sádkách Staré Ransko

 

Prodejní doba:      Pátek - od 13.00 hodin                                             do 16.00 hodin

 

Vánoční prodej od 20.12. – 23.12. 2019

Od 10.00 – 16.00 hodin

 

Odpovědná osoba:      Libor Klabeneš

tel. 606 732 704

 

Fond Vysočiny