Městys Krucemburk
-

OZNÁMENÍ O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKU ZA PSA PRO ROK 2023

17.1.2023

OZNÁMENÍ  O  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD  A  POPLATKU  ZA  PSA PRO  ROK  2023

 

Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2022 již nejsou zasílána upozornění k platbě poplatku za komunální odpad. Každý poplatník má povinnost dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 mít uhrazen poplatek do 31. 3. 2023 za aktuální kalendářní rok. U poplatku za psa je povinnost mít poplatek uhrazen do 28. 2. 2023. Platbu přednostně provádějte elektronicky na níže uvedený účet městyse Krucemburk, případně i v hotovosti na Úřadu městyse Krucemburk v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 –11.30, 12.15 – 17.00 hodin).

Pro rok 2023 je sazba poplatku 700 Kč za osobu a rok.

Pokyny pro elektronickou platbu:

Číslo účtu: 1125171369/0800

jako variabilní symbol uvádějte číslo domu + 3721 pro Krucemburk, 37211 pro Hlubokou a 37212 pro Staré Ransko.

Do zprávy pro příjemce napište: KO 2023 + jméno poplatníka za nemovitost;

                                                         PES 2023 + jméno hlášeného majitele psa.

Pokud provádíte platbu přes SIPO nebo máte nahlášenou e-mailovou adresu, toto oznámení se Vás netýká.

Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

Fond Vysočiny