Městys Krucemburk
-

Obnova tenisového a volejbalového hřiště

19.12.2019

Obnova tenisového a volejbalového hřiště

 

V průběhu podzimních a zimních měsíců roku 2019 proběhla obnova tenisového a volejbalového hřiště na Starém Ransku.

Areál tenisového hřiště a volejbalového hřiště byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století, před 25 lety prošel částečnou úpravou a s menšími přestávkami sloužil do dneška. Byl však v nevyhovujícím stavu jak pro hráče tak i pro případné diváky. Oplocení  kolem obou hřišť bylo poničené a nedosahovalo  potřebné výšky.

 Bylo vybudováno nové oplocení, opraveny sloupky pro uchycení sítí. Nakoupeny jsou i tenisové lainy, nová antuka, sítě jak pro tenis tak pro volejbal. Areál  byl vybavena - lavičkami, košemi na odpadky.

Celkové náklady na obnovu činily 214 200,90 Kč, z toho Kraj Vysočina- Fond Vysočiny – Obnova venkova Vysočiny 2019, přispěl částkou 105 000,-  Kč.

Obnovu oplocení tenisového a volejbalového hřiště zajistila firma: Martin Vavroušek Ždírec nad Doubravou.

 

Fond Vysočiny