Městys Krucemburk
-

Obec Rozsochatec nabízí pronájem bezbariérového bytu

24.2.2017

Obec Rozsochatec nabízí pronájem bezbariérového bytu o velikosti cca 35 m2
v novostavbě bytového domu č.p. 160. Žadatelem musí být osoba starší 65 let,
nebo osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Nájemné činí 57,20 Kč/m2.
Ostatní informace na tel. č. 569 628 113, případně e-mail:obec@rozsochatec.cz

Fond Vysočiny