Městys Krucemburk
-

Modernizace zastávky v Hluboké u Krucemburku

22.8.2019
V průběhu jarních a letních měsíců letošního roku  proběhla modernizace  zchátralé zastávky v Hluboké u Krucemburku.Autobusová zastávka byla ve velmi špatném  konstrukčním stavu.Cestujícím neposkytovala dostatečný komfort při čekání na autobus. Zastávka byla vybudována v 60 letech minulého století a s menšími opravami sloužila do letošního roku.Proběhla tedy demolice stávající zastávky. Byli zbudovány nové základové patky a podlaha čekárny. Výstavba nové zastávky v dřevěné provedení.Zbudování odvodnění a odvod dešťové vody.Autobusová zastávka byla vybavena - lavičkou, košem na odpadky, poličkou.Celkové náklady na opravu činily 204 210 Kč, z toho Kraj Vysočina- Fond Vysočiny přispěje částkou 74 880 Kč.Celou modernizaci zastávky zajistila firma: Karel Losenický z Krucemburku.

 

 

 

Fond Vysočiny