Městys Krucemburk
-

Kybernetické útoky - zvýšené riziko

28.2.2022

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

vzhledem k aktuálně silně zvýšené hrozbě kybernetických útoků vás moc prosím, abyste vyzvali všechny své podřízené zaměstnankyně a zaměstnance a spolupracující subjekty ke zvýšené pozornosti pro problematiku bezpečnosti informačních systémů a informačních technologií.

Zejména je třeba se vyvarovat otevírání jakýchkoliv podezřelých příloh e-mailů a navštěvování neznámých či dokonce podezřelých webovských stránek. V případě e-mailů je potřebné věnovat pozornost adrese, ze které byl e-mail odeslán. U internetového bankovnictví je vhodné sledovat oficiální zprávy příslušné banky. Pozor však na e-maily, které se mohou tvářit jako oficiální komunikace finanční instituce (třeba i s obsahem naoko směřujícím k zabezpečení), ale ve skutečnosti nejsou takovými. Pokud nějaké takové "hlášení" přijde, je zásadně třeba zdržet se reakcí formou odpovědi a zejména se zdržet rozklikávání aktivních odkazů obsažených v textu a otvírání připojených příloh. Vhodnější je ověřit si bezpečnostní a jiné informace přímo v bance – telefonicky, osobně, návštěvou oficiálního webu banky.

Podobně v případě telefonické komunikace je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud možno nepřijímat hovory z čísel s exotickými předvolbami, v případě již bezděky zahájené komunikace, u které jsou identifikována jakákoliv podezření, hovor přerušit a co nejdříve zavěsit. Zásadně je třeba nesdělovat neznámým osobám žádné informace, zejména ne hesla a uživatelská jména sloužící k přístupu do pracovních i soukromých informačních systémů, osobní údaje atd.

 

Děkuji za pochopení a za předání této výzvy vašemu okolí.

 

 

 

 

 

Fond Vysočiny