Městys Krucemburk
-

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Kraji Vysočina

22.12.2015

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Kraji Vysočina

zde je odkaz na webové stránky Krajského úřadu Kraje Vysočina, kde nejdete i formuláře žádostí.

 

https://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zverejnil-vyzvu-na-kotlikove-dotace-18-ledna-2016-se-zacnou-prijimat-zadosti/d-4070600/p1=1013

https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

 

Fond Vysočiny