Městys Krucemburk
-

Inteligentní dynamický zpomalovací semafor

1.9.2015

V měsíci červenci 2015 byl na příjezdu od Ždírce nad Doubravou u silnice I/37 v Krucemburku instalován Inteligentní dynamický zpomalovací semafor SYDO Traffic. Instalací semaforu došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, neboť v tomto úseku dochází k častému překračování povolené rychlosti, dále pak k ochraně chodců. Akce byla spolufinancována z dotace "Bezpečné silnice 2014" z fondu Kraje Vysočina. www.kr-vysocina.cz

Fond Vysočiny