Městys Krucemburk
-

Informace v roce 2024 pro Veřejnou dopravu Vysočiny

16.1.2024

S příchodem nového roku 2024 čeká Veřejnou dopravu Vysočiny (VDV) několik zásadních změn,

které cestujícím zpříjemní, usnadní a doufám, že i zlevní pravidelné využívání regionálních

autobusových i vlakových spojů.

Od začátku roku 2024 dochází k pokračování propojení resp. integraci Veřejné dopravy Vysočiny

s městskou hromadnou dopravou Jihlava a s městskou hromadnou dopravou Třebíč.

Tento dlouho připravovaný a cestujícími vyvolaný proces přinese řadu výhod pro cestující, stejně

jako pro samosprávy obcí, které spolupracují na zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celém

regionu Vysočiny. Nejen občané Vysočiny, ale všichni cestující budou moci využívat jednotný

jízdní doklad pro cestování mezi obcemi, městy a nyní už i v rámci městských linek. Integrace

MHD Jihlava a Třebíč do VDV umožní plynulejší přestupy a efektivnější využití dotovaných spojů.

Cílem integračních kroků je přirozené zvýšení atraktivity veřejné dopravy a snížení závislosti na

individuální automobilové dopravě, ale i podpora ekologičtějších způsobů přepravy.

Současně s integrací vedení Kraje Vysočina plánuje a následně realizuje efektivní rozšíření

a optimalizaci tras veřejné dopravy tak, aby lépe vyhovovaly potřebám našich cestujících. Proto

finančně prostřednictvím Fondu Vysočiny podporujeme i projekty na rozvoj cyklostezek, chodníků

a další infrastruktury. Všechny tyto aktivity společně s VDV vytvářejí udržitelnější a pohodlnější

prostředí na celé Vysočině.

Novinkou, která začala platit od Nového roku je zavedení 7denního jízdního dokladu, který bude

platný pro veškerou veřejnou dopravu na Vysočině, včetně MHD Jihlava a MHD Třebíč. Nový typ

jízdenky zjednoduší cestování a eliminuje potřebu kupovat jednotlivé jízdenky, pro každou cestu

zvlášť. Nová jízdenka usnadní každodenní cestování, ať už do zaměstnání, školy nebo za volným

časem. Cestující si totiž koupí jízdenku až do cíle své cesty, a to i v případě, když bude

přestupovat. Využít lze vlaky a autobusy, které jsou součástí systému VDV, jihlavskou

a třebíčskou městskou hromadnou dopravu. V případě sedmi párů jízd lidé zaplatí pouze hodnotu

necelých čtyř párů jízd. Počet jízd tam i zpět není omezen. Cestující si může cenu jednotlivé

jízdenky, ale i té 7denní sám vypočítat pomocí aplikace Tarifního kalkulátoru na adrese:

https://www.kr-vysocina.cz/tarifni-kalkulator/ms-122447/p1=122447kr. Základní výpočet ceny

7denní jízdenky = jednotné jízdné x koeficient 7,5.

Fond Vysočiny