Městys Krucemburk
-

INFORMACE k digitalizaci pozemků

15.1.2024

INFORMACE k digitalizaci pozemků

 

V loňském roce 2023 proběhla digitalizace hranic pozemků na území městyse Krucemburk. Náhled digitalizace je na internetových stránkách Katastrálního úřadu.

Adresa je: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx dále zadat: srovnávací sestavení. Občané mohou toto srovnávací sestavení použít na vyhledání svých pozemků.

Dále upozorňujeme občany, kterých dotkla změna ve výměře jejich pozemků nebo v jejich využití, že jsou povinni v termínu do 31.1.2024 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na Finanční úřad kraje Vysočina územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štaflova 2003 580 03 Havlíčkův Brod, tel: 569 474 111.

Více informací naleznete na internetových stránkách: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home

Formulář daňové přiznání k dani z nemovitých věcí naleznete na: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare

Fond Vysočiny