Městys Krucemburk
-

Hlasování v anketě Zlatá jeřabina - Krucemburk (Staré Ransko) / Restaurování litinového kříže

31.3.2019

Vážení,

v loňském roce byl zrestaurován litinový kříž na Starém Ransku. Za tento projekt jsme byli nominováni do soutěže Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018. Nominace nás velmi potěšila a rádi bychom cenu získali. 


Obracíme se na vás proto s prosbou o podporu a hlasování pro náš projekt s názvem Krucemburk (Staré Ransko) / Restaurování litinového kříže . Hlasovat v anketě je možné písemně i elektronicky, zde je odkaz na link hlasování:

http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp


Hlasování o cenu Zlatá jeřabina probíhá od 1. 3. – 31. 3. 2019. 


Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 – 15. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.

 

Elektronické hlasování:

Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný.

 

Písemné hlasování:

Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje, odbor kultury , památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením ,,POČIN ROKU“

 

Předem Vám děkujeme za zaslaný hlas, popřípadě za další šíření této informace mezi vaše kolegy a známé!

 

 

Fond Vysočiny