Městys Krucemburk
-

Záměr prodeje parcel "Pod Včelínem"

19.12.2019

Městys Krucemburk vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Pod Včelínem"

Soubory ke stažení

Záměr prodeje parcel v lokalitě "Pod Včelínem"

Vzor kupní smlouvy - lokalita "Pod Včelínem"

Závazné regulativy výstavby RD

Předběžný inženýrsko - geologický průzkum lokality

Fond Vysočiny