Městys Krucemburk
-

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

9.8.2019

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Soubory ke stažení

Fond Vysočiny