Městys Krucemburk
-

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Drahotín - oprava dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace Krucemburk

11.5.2018

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Drahotín - oprava dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace Krucemburk

Soubory ke stažení

Fond Vysočiny