Městys Krucemburk
-

Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ,, Práce na vedení VVN Trhová Kamenice - Vojnův Městec"

11.9.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ,, Práce na vedení VVN Trhová Kamenice - Vojnův Městec"

Soubory ke stažení

Fond Vysočiny